„Jeśli możemy zaakceptować, że jesteśmy sumą wszystkich przeszłych myśli, emocji, słów, czynów i działań oraz że nasze obecne życie i wybory są zabarwione lub zacienione przez ten bank pamięci z przeszłości, wtedy zaczynamy widzieć, jak proces sprostowanie lub naprawienie może zmienić nasze życie, nasze rodziny i nasze społeczeństwo”.

Morrnah Nalamaku Simeon